Opelwerk.narod.ru

   Seigmen,

   Zeromancer,

   Ljungblut

->  Сайт   -> Форум

   Перевести / Translate :  English    German

Переводы Норвежский -> Английский

Klisne seigmenn

Оригинал:

Pappagutt

Det er så veldig gøy å se
Og vi må alle sammen le
Av de stygge sossene
Som danser rundt i gatene

Kommer en imot meg nå
Han er tøff fra topp til tå
Han har fire damer med
Siden han ser på meg og ler

Okay!
Pappa, pappa, oooaaaahh!
Pappa, pappa, oooaaaahh!

********* ??
Er bare verne grunn (?)
Det er ikke lett for en pappagutt
Å være best i alt til slutt

Okay!
Pappa, pappa, oooaaaahh!
Pappa, pappa, oooaaaahh!
Yeah!

Перевод:

Daddy's Boy
It is a joy to see,
So together we all must laugh.
For they are ugly preppies,
Dancing around in the street.
One comes toward me now,
He is stiff from head to toe.
He has four girls with him,
They saw me and laughed.
Okay!
Daddy, daddy, oooahhh!
We see that today's art,
Is just modern art.
It is not easy for a daddy's boy,
To be the best in the end.
Okay!
Daddy, daddy, oooahhh yea!

 

Plastisk kirurgi

Jeg ble tatt der nede (?)
Her kommer jeg også til å bo
Dette annet hjem
Det ga meg mer kjøtt og blod (?)

Det er ti dager siden sist
Jeg er cirka dødskanon (?)
Så jeg syns sånt er litt trist
Jeg tror jeg trenger litt mer isolasjon

Jeg vet hva jeg skal gjøre
Jeg vet hva jeg skal bli
Jeg skal fikse på trynet mitt med
Plastisk kirurgi

Jeg har sansen for krum hals (?)
Og tar en globoid
Jeg vil bli annerledes
Jeg vil bli mongoloid

Jeg vil tatt på ny
Og med hjelp av tre kroners stil (? hehe)
Jeg er fylt med raseri
Og lider av schizofreni

Jeg vet hva jeg skal gjøre
Jeg vet hva jeg skal bli
Jeg skal fikse på trynet mitt med
Plastisk kirurgi

 

Plastic Surgery

I was born down there
Here I always come to stay
This is my home
They gave me [...]
It has been ten days since I last
Got up [...]
And I think that is a little sad
I believe I need a little decoration
I know what I should do
I know what I should get
I should fix my face with
Plastic surgery
[...]
And take an aspirin
I want to be different
I want to be a Mongoloid
I will be born anew
And with help of [...]
I am full of rage
And suffer from schizophrenia
I know what I should do
I know what I should get
I should fix my face with
Plastic surgery

 

Hår

Sitter i en skinnstol
Ser på meg selv
Ser på at håret
Det faller av

 

Hair

Sitting in a section
Looking at myself
Looking at my hairs
They fall out

 

Seigmen

Источник :   http://opelwerk.com/korsfarer/translations/index.php

Оригинал:

Fra X Til Døden

ond sirkel - sirkulerer
månen forfaller - forfaller ned
tiden kaller - det ytterste mørke
solen forfaller - forfaller ned

fra ekstase til døden

ond sirkel - sirkulerer
månen forfaller - forfaller ned
tiden kaller - det ytterste mørke
solen forfaller - forfaller ned

Перевод:

Fra X Til Døden (From X To Death)

evil circle - is circling
the moon is decaying - decaying down
the time is calling - the outer darkness
the sun is decaying - decaying down

from ecstacy to death

evil circle - is circling
the moon is decaying - decaying down
the time is calling - the outer darkness
the sun is decaying - decaying down

 

Korstoget

legemet sulter
kysser stupet
før det faller
ned i mørket

jeg lager keramikk
god akustikk

jehova

jehova banker på
men de kommer ikke inn - nei
de kommer ikke inn

syk hud
skalperer sitt indre
og lar blodet flyte ned
i kjelen hvor jeg
koker mitt lik

jeg kler av min kropp
jeg kler av min hud
min innestengte hjerne
kommuniserer med gud

 

Korstoget (The Crusade)

the body is hungering
kissing the cliff
before it falls
down into the darkness

i'm making pottery
good acoustic

jehova

jehova is knocking on
but they won't enter - no
they won't enter

sick skin
scalp its inner
and lets the blood float down
into the boiler where i
boil my corpse

i undress my body
i undress my skin
my confined brain
communicates with god

 

Monsun

blå himmel på flukt
vinden pisker
stormen stiger

det finnes alltid en utvei

sorte skyer puster tungt
havet lover hevn
over jorden, herren, skaper

 

 

Monsun

blue sky on escape
the wind's whipping
the storm increases

there is always a way out

black clouds breathe heavily
the ocean promises revenge
over the earth, the lord, creator

 

Plutonium

bølger av blod flyter
inn i kjernen av plutonium
bilde av et barn forsvinner
konturen av sitt folk
skygger av seg selv
ikon

et øye dyrker liv
et øye dyrker døden

hymn - ikon
hymn - ikon

et siste ikon
min siste gud
et siste ikon
min siste gud

mitt siste stup blir til et fall

havet tørker inn i morgana
konkyliene ser
støvet blir til vann som puster
bølger av blod
mot kjernen av et øye tomt for lys
et øye dyrker døden

hymn - ikon
hymn - ikon

et siste ikon
min siste gud
et siste ikon
min siste gud

mitt siste stup blir til et fall

 

Plutonium

waves of blood floats
into the kernel of plutonium
picture of a child disappearing
the contour of its people
shadows of itself
icon

an eye worshiping life
an eye worshiping death

hymn - icon

one last icon
my last god

my last dive becomes a fall

the ocean drys into morgana
the shells see
the dust turns into water
which is breathing
waves of blood
towards the kernel
of an eye empty of light
an eye worshiping death

hymn - icon

one last icon
my last god

 

Korsfarer

en legende nedgravd i blod
stammer fra familie fylt med den tro
at ingen slipper straffen som gud har befalt
at alle tar tilbake det som var galt

ut av en lukket munn flyr ingen gud
ut av et lukket øye flyr ingen sjel
her vil jeg leve, her er jeg total
i et lukket rom forblir min tid

en legende nedgravd i blod
stammer fra familie fylt med den tro
at ingen slipper straffen som gud har befalt
at alle tar tilbake det som var galt

ut av en lukket munn flyr ingen gud
ut av et lukket øye flyr ingen sjel
her vil jeg leve, her er jeg total
i et lukket rom forblir min siste tid stille

 

Korsfarer (Crusader)

a legend buried in blood
descends from family
filled with the belief
that no one let go of the punishment
which god has ordered
that everyone takes back what was wrong

out of a closed mouth flies no god
out of a closed eye flies no soul
here will i live, here am i total
in a closed room stays my time

a legend buried in blood
descends from family
filled with the belief
that no one let go of the punishment
which god has ordered
that everyone take back what was wrong

out of a closed mouth flies no god
out of a closed eye flies no soul
here will i live, here am i total
in a closed room stays my time

 

 

 

Mesusah

mesusah
med de hellige skrifter
mesusah
fylt av tro og religion
mesusah
profeten vokter lyset
mesusah
slipper ingen inn

mesusah
med de hellige skrifter
mesusah
fylt av tro og religion
mesusah
profeten vokter lyset
mesusah
slipper ingen inn

 

 

 

Mesusah

mesusah
with the sacred scripts
mesusah
filled with faith and religion
mesusah
the prophet guards the light
mesusah
lets no one in

mesusah
with the sacred scripts
mesusah
filled with faith and religion
mesusah
the prophet guards the light
mesusah
lets no one in

 

 

 

Hjernen Er Alene

det er midt på dagen
jeg er alene i huset
jeg står midt i stuen
jeg er alene i huset
jeg stirrer ut av vinduet
jeg stirrer ned mot havet
med ett blir jeg redd
jeg ser at havet kommer nærmere

hjernen er alene

jeg vil få meg vekk
men jeg tør ikke gå ut
jeg vil ikke se
men jeg tør ikke la vær'
jeg hvisker hjelp
selv om jeg vet at ingen vil høre meg

jeg går ut av huset
jeg går ned mot havet
jeg hører ingenting
naturen står stille
trærne krymper
og havet det tørker bort
selv om jeg går og går
så kommer jeg ikke nærmere

jeg snur og ser tilbake
huset fullt av mennesker
jeg løper ned mot klippene
men havet har forsvunnet
jeg roper hjelp
selv om jeg vet at ingen vil høre meg

jeg snur og ser tilbake
huset fullt av mennesker
jeg løper ned mot klippene
men havet har forsvunnet
jeg skriker hjelp
selv om jeg vet at ingen vil høre meg

hjernen er alene

jeg snur og ser tilbake
huset fullt av mennesker
jeg løper ned mot klippene
men havet har forsvunnet
jeg skriker hjelp
selv om jeg vet at ingen vil høre meg

alene

 

 

 

Hjernen Er Alene (The Brain Is Alone)

it is in the middle of the day
i am alone in the house
i stand in the livingroom
i am alone in the house
i stare out the window
i stare down to the ocean
suddenly i get scared
i see the ocean approaching

the brain is alone

i will get away
but i don't dare going out
i don't want to see
but i don't dare not to
i whisper "help"
even if i know that no one will hear me

i am going out of the house
i am going down to the ocean
i hear nothing
the nature stands still
the trees shrink
and the ocean drys
even if i keep walking
i don't come any closer

i turn around and look back
the house is full of people
i run down to the rocks
but the ocean has disappeared
i scream "help!"
even if i know that no one will hear me

i turn around and look back
the house if full of people
i run down to the rocks
but the ocean has disappeared
i yell "help!"
even if i know that no one will hear me

the brain is alone

i turn around and look back
the house is full of people
i run down to the rocks
but the ocean has disappeared
i scream "help!"
even if I know that no one will hear me

alone

 

 

 

Ohm

jeg leser i hånden
om tiden som kommer
jeg lytter til havet
og ser tiden som var
jeg snakker med fjell
og tiden står stille
jeg snakker med meg selv
og tiden går
jeg lukker et øye
og ser halvt
jeg lukker begge
og ser alt

la meg ligge
la meg ligge igjen

jeg leser i hånden
om tiden som kommer
jeg lytter til havet
og ser tiden som var
jeg lukker et øye
og ser halvt
jeg lukker begge
og ser alt

la meg ligge
la meg ligge igjen

 

 

 

Ohm

i read in the hand
about the forthcoming time
i listen to the ocean
and see the time that was
i talk to mountains
and the time stands still
i talk to myself
and the time goes by
i close one eye
and see half
i close both
and see everything

let me be
let me be left

i read in the hand
about the forthcoming time
i listen to the ocean
and see the time that was
i close one eye
and see half
i close both
and see everything

let me be
let me be left

 

 

 

In Limbo

som en perle i en lukket hånd
som en engel lenket til en seng
som en fjær faller til jord
som et ikon våkner til liv

om gud er min far
min mor, mitt begjær

som en perle i en lukket hånd
som en engel lenket til en seng
som en fjær faller til jord
som et ikon våkner til liv

om gud er min far
min mor, mitt begjær

jeg ser den ene skille hav fra himmel
jeg ser det tredje øye
det fjerde bud
og den femte søyle
jeg ser gud skape mennesket
jeg ser de syv hav
jeg ser et hjul med åtte spiler
og jeg ser de ni liv

om gud er min far
min mor, mitt begjær

 

 

 

In Limbo

like a pearl in a closed hand
like an angel linked to a bed
like a feather falling to earth
like an icon awakes for life

if god is my father
my mother, my desire

like a pearl in a closed hand
like an angel linked to a bed
like a feather falling to earth
like an icon awakes for life

if god is my father
my mother, my desire

i see the one devide ocean from heaven
i see the third eye
the fourth commandment
and the fifth pillar
i see god creating the human being
i see the seven oceans
i see a wheel with eight frames
and i see the nine lives

if god is my father
my mother, my desire

 

 

 

Döderlein

vender en perle til en stein
döderlein
vender solen om til regn
döderlein
vender en arm til en grein
döderlein
vender skygge om til tegn
döderlein

noen fortjener en god død
döderlein

vender en perle til en stein
döderlein
vender solen om til regn
döderlein
vender en arm til en grein
döderlein
vender skygge om til tegn
döderlein

noen fortjener en god død
döderlein

ett tusen lykter viser vei

ta... min hånd
leg... mitt sinn
ta... meg med
led meg inn

noen fortjener en god død
(ett tusen lykter viser vei)

 

 

 

Döderlein

turning a pearl to a stone
doderlein
turning the sun to rain
doderlein
turning an arm to a branch
doderlein
turning shadow to sign
doderlein

someone deserve a good death
doderlein

turning a pearl to a stone
doderlein
turning the sun to rain
doderlein
turning an arm to a branch
doderlein
turning shadow to sign
doderlein

someone deserves a good death
doderlein

one thousand lanterns show the way

take... my hand
heal... my mind
take... me with you
show me in

someone deserves a good death
(one thousand lanterns show the way)

 

 

 

Lament

her er alt
her er jeg
her er alt
en kan tenke seg
her er tid
her er rom
her er alt
og ingenting

her er alt mellom himmel og jord
lament

her er alt
her er jeg
her er alt
du kan tenke deg
her er tid
her er rom
her er alt
og ingenting

her er alt mellom himmel og jord
lament

 

 

 

Lament

here is everything
here am i
here is everything
you can imagine
here is time
here is space
here is everything
and nothing

here is everything between heaven and earth
lament

here is everything
here am i
here is everything
you can imagine
here is time
here is space
here is everything
and nothing

here is everything between heaven and earth
lament

 

 

Fortell

jeg ser så langt et øye kan se
jeg ser en annen vei
tilgi meg
jeg ser så langt et øye kan se

fortell meg hvor jeg er
hvor jeg er
fortell meg hvem jeg er
fortell

jeg ser så langt et øye kan se
jeg ser en annen vei
tilgi meg
jeg ser så langt et øye kan se

fortell meg hvor jeg er
hvor jeg er
fortell meg hvem jeg er
fortell

hvor lang tid vil det ta

jeg ser så langt et øye kan se
fortell meg om jeg er
en annen enn meg selv
fortell

hvor lang tid vil det ta

 

 

 

Fortell (Tell)

i see so far an eye can see
i see a different way
forgive me
i see so far an eye can see

tell me where i am
where i am
tell me who i am
tell me

i see so far an eye can see
i see a different way
forgive me
i see so far an eye can see

tell me where i am
where i am
tell me who i am
tell me

how long time will it take?

i see so far an eye can see
tell me if i am
an other than myself
tell me

how long time will it take?

 

 

 

Pantheon

jeg ser det hvite i øyet
jeg ser det sorte i sjelen
jeg ser et tempel mellom trærne
jeg ser et tårn i mange farver

ta meg imot om jeg faller
ned blant menneskene

vi er ikke lenger elsket her

jeg ser det hvite
vi er ikke lenger elsket her
jeg ser det sorte
vi er ikke lenger elsket her
jeg ser et tempel
vi er ikke lenger elsket her
jeg ser et tårn
vi er ikke lenger elsket her

 

 

 

Pantheon

i see the white in the eye
i see the black in the soul
i see a temple between the trees
i see a tower in many colours

catch me if i fall
among the human beings

we are no longer loved here

i see the white
we are no longer loved here
i see the black
we are no longer loved here
i see a temple
we are no longer loved here
i see a tower
we are no longer loved here

 

 

 

 

Metropolis

velkommen, ta meg med
bli med til vår by
for det er her vi bor
og deg vi har kommet for
og ta med oss ned til metropolis

kom inn i min kropp
kryp inn i mitt hode
jeg kler meg naken
jeg går rundt i ring
kom inn i mitt sinn
kom inn i mitt tempel
jeg krysser fingre
og faller til ro

tilgi oss for vi vet ikke hva vi gjør

kom inn i min kropp
kryp inn i mitt hode
jeg kler meg naken
jeg går rundt i ring
kom inn i mitt sinn
kom inn i mitt tempel
jeg krysser fingre
og faller til ro

jeg går på skinner
jeg snakker under vann
havet skjelver
og skyer faller ned
jeg viser deg og meg
jeg viser deg å spinne igjen

kom inn i min kropp
kryp inn i mitt hode
jeg kler meg naken
jeg går rundt i ring
kom inn i mitt sinn
kom inn i mitt tempel
jeg krysser fingre
og faller til ro igjen

 

 

 

Metropolis

welcome, take me with you
come to our city
because it is here we live
and you we are coming for
and take us with you down to metropolis

come into my body
crawl into my head
i undress until i'm naked
i walk around in a circle
come into my mind
come into my temple
i'm crossing fingers
and relax

forgive us because we don't know what we are doing

come into my body
crawl into my head
i undress until i'm naked
i walk around in a circle
come into my mind
come into my temple
i'm crossing fingers
and relax

i'm using rails
i talk under water
the ocean shrivers
and clouds falling down
i'm showing you and me
i'm showing you and me how to spin again

come into my body
crawl into my head
i undress until i'm naked
i walk around in a circle
come into my mind
come into my temple
i'm crossing fingers
and relax again

 

 

 

Regn

jeg får et hjul til å rulle min vei
jeg får en sol til å skinne for meg
jeg får reist til å gro på stein
jeg får en himmel til å slippe regn

de ber for regn
de viser tegn
til å ta meg imot
til å vise meg vei

de elsker iglo
de kysser i stein
de er to bølger
i en ørken - i et hav av sand

de ber for regn
de viser tegn
til å ta meg imot
til å vise meg vei

de ber for regn
de viser tegn
til å ta meg imot
til å vise meg vei

de har et hav å ta ifra
de ber for regn
jeg viser vei
de har et hav å ta ifra
de ber for regn
jeg viser vei

 

 

 

Regn (Rain)

i make a wheel roll my way
i make a sun shine for me
i make rain grow on stone
i make a sky drop rain

they pray for rain
they show sign
to catch me
to show me the way

they love igloo
they kiss in stone
they are two waves
in a desert
in an ocean of sand

they pray for rain
they show sign
to catch me
to show me the way

they pray for rain
they show sign
to catch me
to show me the way

they have an ocean to take from
they pray for rain
i show the way
they have an ocean to take from
they pray for rain
i show the way

 

 

 

Rød Himmel

ser en engel komme ned
la mitt tempel stå i fred
før jeg faller ned på kne

en rød himmel ser ned
slipper en dråpe
og lar meg falle

rød himmel (rød sol - rød himmel - rød sol - blå luft)
hvor langt vil det gå før vi
rød himmel (rød sol - rød himmel - rød sol - blå luft)
hvor langt vil det gå før vi forstår?

sort engel - rød engel
la sol bli himmel

rød himmel (rød sol - rød himmel - rød sol - blå luft)
hvor langt vil det gå før vi
rød himmel (rød sol - rød himmel - rød sol - blå luft)
hvor langt vil det gå før vi forstår?

 

 

 

Rød Himmel (Red Sky)

see an angel coming down
let my temple stand in peace
before i fall on my knees

a red sky looks down
drops a drop
and lets me fall

red sky (red sun - red sky - red sun - blue air)
how much time will it take before we
red sky (red sun - red sky - red sun - blue air)
how much time will it take before we understand?

black angel - red angel
let the sun become sky

red sky (red sun - red sky - red sun - blue air)
how much time will it take before we
red sky (red sun - red sky - red sun - blue air)
how much time will it take before we understand?

 

 

 

Sort Disippel

om jeg kunne ta tilbake
alt jeg har gjort
om jeg kunne ta tilbake
alt jeg har sagt
om jeg visste hva det kostet
å gi deg bort
om jeg kunne kledd meg naken
hva ville du gjort?

som i en drøm
vi aldri vil finne igjen
en drøm
vi aldri vil finne igjen
som i en drøm
vi aldri vil finne igjen
en drøm
vi aldri vil finne igjen
som i en drøm
en drøm

som i en drøm

om jeg kunne ta tilbake
alt jeg har gjort
om jeg kunne kledd meg naken
hva ville du gjort?

kledd meg i sort - kledd meg i sort
kledd meg med alt jeg har gjort

som i en drøm
vi aldri vil finne igjen
som i en drøm
en drøm

som i en drøm

 

 

 

Sort Disippel (Black Diciple)

if i could take back
everything i have done
if i could take back
everything i have said
if i knew what it costed
to give you away
if i could undress
what would you do?

like in a dream
we never will find again
a dream
we never will find again
like in a dream
we never will find again
a dream
we never will find again
like in a dream
a dream

like in a dream

if i could take back
everything i have done
if i could undress
what would you do?

dressed up in black
dressed me with everything i've done

like in a dream
we never will find again
like in a dream
a dream

like in a dream

 

 

 

Nihil

i en annen tid ville alt ha vært som før
i en annen tid ville alt ha vært forandret

(i en annen tid)
var som ventet
hvor vi ender
var som ventet

i et rom
et rom av speil
her er jeg igjen
i et rom
et annet rom
en annen tid
nihil

i en annen tid hvor alt er som før
i en tid hvor alt er forandret

(i en annen tid)
var som ventet
hvor vi ender
var som ventet

de går inn
i et rom - vi er elsket igjen
vi går inn i en labyrint

vi går inn i et hus
vi er elsket igjen
vi går inn i en labyrint

vi går inn i en drøm
ser meg selv i et speil
ser meg selv som en erle
i et rom

vi går inn i et hus
vi er elsket igjen
vi går inn i en labyrint

i en annen tid

 

 

 

Nihil

in another time would everything be like before
in another time would everything be changed

(in another time)
was as expected
where we end up
was as expected

in a room
a room of mirrors
here i am again
in a room
another room
another time
nihil

in another time where everything is like before
in a time where everything is changed

(in another time)
was as expected
where we end up
was as expected

they walk in
into a room
we are beloved again
we walk into a maze

we walk into a house
we are beloved again
we walk into a maze

we walk into a dream
see myself in a mirror
see myself as a wagtail
in a room

we walk into a house
we are beloved again
we walk into a maze

in another time

Копирование информации на другие источники разрешаю только с ссылкой на мой сайт !!!

((o))

 © Opelwerk 2010-2012